Samen op weg om het proces van heling in te gaan

Om tot een holistisch behandeladvies te komen wordt door de arts of therapeut in de onderzoeksfase de MindLINK/Preventest ingezet.

Aan de hand van de testresultaten verzorgt MindLINK Benelux in opdracht van de zorgverlener de communicatie met de cliënt. In nauw overleg met de cliënt en de behandelaar wordt toegewerkt naar een persoonlijk holistisch behandeladvies.

Behandelplan

Het behandeladvies wordt vormgegeven in een individueel behandelplan en is beschikbaar voor cliënt en behandelaar. De behandelaar geeft in deze samenwerking uiting aan de holistische werkwijze waarmee wordt voldaan aan de zorgplicht in het kader van patiëntvoorlichting. Tevens maakt de zorgverlener een efficiëntieslag in zijn bedrijfsvoering.

In dit samenwerkingsverband testen de MindLINK Coaches onder andere cliënten van holistisch tandarts Peter Dros. Hierbij wordt de systemische invloed van het gebit op het totale menselijke systeem getest. MindLINK Benelux verzorgt de samenwerking met de cliënten richting het behandeladvies en tijdens het behandeltraject.

Neem contact op

Begeleiding tijdens behandeltraject

Gezien het intensieve karakter van een holistisch behandeltraject is een goede samenwerking en afstemming tussen de zorgverlener en de cliënt van belang. In opdracht van de zorgverlener wordt de communicatie met de client door het team van MindLINK Benelux verzorgd. De communicatie zal onder andere plaatsvinden:

 • Voor en na behandelingen in het kader van begeleiding
 • Inzake monitoring van het behandeltraject na vervolgtest(en)
 • Bij calamiteiten, ook op avonden en in het weekend

Vragen vanuit de cliënt tijdens het behandeltraject kunnen worden gesteld aan ons team, wij dragen zorg voor de beantwoording in overleg met de zorgverlener.

Tarieven voor holistisch zorgverleners

Persoonlijk holistisch behandelplan € 235,-

Inbegrepen:

 • Begeleiding en advies bij de totstandkoming
 • Digitaal beschikbaar behandelplan
 • BTW

Begeleiding tijdens het behandeltraject (exclusief kosten voor vervolgtesten):

 • Consultatie tot maximaal 30 min. bij kortdurende behandeltrajecten € 45,-
 • Behandelduur tot 6 maanden € 245,-
 • Behandelduur tot 1 jaar € 595,-
 • Behandelduur langer dan 1 jaar € 745,-

Inbegrepen:

 • Holistische vraagbaak, ook bij calamiteiten
 • BTW

In opdracht van de zorgverlener wordt de van toepassing zijnde begeleiding bepaalt. De behandelduur van het begeleidingstraject vangt aan direct na uitgifte van het behandelplan.