Wilt u een Preventest doen?

Bij de Preventest worden (tandheelkundig) lichamelijke oorzaken achter fysieke klachten in beeld gebracht. Zo kan er gekeken worden naar de systemische invloed van het mondgebied of andere fysieke klachten. Bij de Preventest komt naar voren hoe het immuunsysteem ondersteuning nodig heeft en de ontgiftingscapaciteit vergroot kan worden.

De oplossingen die de test aanbied kunnen van diverse aard zijn. Het her-testen zal gemiddeld een keer per twee of drie maanden moeten gebeuren. U moet op meerdere sessies rekenen in een traject.

Een eerste afspraak, de intake, kost € 130,-. Een vervolgconsult kost € 99,-. De consulten worden aan u gefactureerd maar worden niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij.

Tandheelkundig consult

Voor de praktijk van de Biologische tandarts Peter Dros testen wij de systemische invloed van het mondgebied. Met behulp van de MindLink/Preventest wordt inzicht verkregen in uw klacht. Indien er sprake is van een chronische of onbegrepen klacht, wordt deze vaak in stand gehouden door een combinatie van factoren. De test geeft inzicht op welk(e) vlak(ken) het probleem zich afspeelt en welke aanpak tot succesvolle behandeling leidt. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Emotioneel/psychisch vlak, bijvoorbeeld klemmen/knarsen ten gevolge van stress, traumatische ervaringen die leiden tot angsten, burn-out.
  • Energetisch vlak, bijvoorbeeld meridiaan verstoring welke leidt tot migraine, hormonale verstoringen die door neuraal therapie kunnen verdwijnen, post-vaccinale stoornissen en homeopathie, Bach bloesems, Schusler celzouten etc.
  • Materieel vlak, bijvoorbeeld onjuiste beet, amalgaam belasting, voedsel intolerantie, vitamine/mineralen tekorten, detox problemen waarbij de lever en darmfunctie centraal staan.

De behandeling bestaat uit een eerste consult waarbij de oorzaken van uw klacht(en) in kaart worden gebracht. Een tweede MindLink/Preventest kan nodig zijn voor aanvullende onderzoeksresultaten om tot een holistisch behandeladvies te komen. Dit in het geval van een geteste programmerende blokkade. Deze testmethode maakt het behandelen op de holistische wijze van uw mondgebied mogelijk en vormt dan ook een rode draad in het gehele behandeltraject.

Wanneer de test aangeeft dat behandeling wenselijk js zal aan de hand van suppletie en of Phylak essences behandeling worden ingezet, Vervolg testen ter monitoring van gemeten belastingen zijn noodzakelijk zodat tandheelkundige behandeling verantwoord kan plaatsvinden. Door de individuele test wordt gewaarborgd dat alleen werkelijk efficiënte suppletie wordt ingezet.
Voor het afnemen en bespreken van de testuitslag dient u rekening te houden met een behandelduur van circa 90 min. Een vervolgtest duurt circa 60 minuten.

De behandeling bestaat uit een eerste consult waarbij geïnventariseerd wordt welke test inzetbaar is en de eerste test.
Daarna zijn een of meerdere her-testen nodig, afhankelijk van de problematiek. Ook kan het noodzakelijk zijn supplementen in te zetten. Deze zijn niet in de testprijs inbegrepen.

Voorafgaande aan een eerste consult sturen wij u een gezondheidsvragenlijst toe en verzoeken wij u de informed consent verklaring te tekenen, welke wij graag retour zien.

Een eerste afspraak, de intake, kost € 150,-. Een vervolgconsult kost € 99,-. De consulten worden aan u gefactureerd maar worden niet vergoed door uw verzekeringsmaatschappij.